Laskennallinen nanotiede COMP

Laskennallisen nanotieteen huippuyksikkö keskittyy nanomateriaalien, -rakenteiden ja -komponenttien teoreettiseen ja laskennalliseen tutkimukseen. Tutkimusalueina ovat muun muassa materiaalien ja nanorakenteiden elektroniset ominaisuudet, monihiukkasilmiöiden kvanttifysiikka sekä pintojen ja rajapintojen nanorakenteet. Tutkimus on monialaista ja tutkimuskohteet vaihtelevat atomitason ilmiöistä makromaailmaan. Tutkimustyön ohella huippuyksikkö tuottaa erilaisia sovelluksia.

Huippuyksikkö on toiminut myös merkittävänä tutkijakouluna. Huippuyksikkökausina se on kouluttanut lukuisia professoreita niin kotimaisiin kuin ulkomaisiin yliopistoihin.

Uutiset

Tapahtumat